Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet voit palauttaa apteekkiin. Toimitamme ne edelleen hävitettäväksi ongelmajätelaitokselle. Lääkejätteitä ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Jatkokäsittelyn helpottamiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi lajittele lääkejätteet näin:

  • Poista tietoturvasyistä lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät tarrat.
    Toimita lääkeblisterit, irralliset tabletit ja kapselit, neste- ja voidepakkaukset apteekkiin suljetussa läpinäkyvässä pussissa. Pakkaukset, kuten lasipurkit ja pahvipakkaukset voit lajitella lasin- ja kartongin keräykseen.
  • Erottele muusta lääkejätteestä elohopeakuumemittarit. Pakkaa särkynyt elohopeamittari tiiviiseen pullon tai purkkiin. Digitaaliset kuumemittarit ovat sähkö- ja elektroniikkaromua, eikä niitä toimiteta apteekkiin.
  • Palauta jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine, Iodosorb) erillään muusta lääkejätteestä, omissa pakkauksissaan.
  • Toimita ruiskut ja neulat apteekkiin kannellisessa muovi- tai lasipurkissa.

Luontaistuotteet, apteekista ostetut elintarvikkeet, ravintovalmisteet ja vitamiinit eivät ole lääkejätettä. Ne voit hävittää sekajätteen mukana. Kemikaaleja, liuottimia, paristoja ja muita kotitalouden ongelmajätteitä emme ota vastaan apteekissa. Oikea palautuspaikka niille on lähin ongelmajätteen vastaanottopaikka.

Lääkkeitä voi palauttaa ainoastaan hävitettäväksi. Lääketurvallisuussyistä apteekki ei hyvitä asiakkaalle jo luovutettuja mahdollisesti avaamattomiakaan lääkepakkauksia. Kaikki apteekkiin palautetut lääkepakkaukset toimitetaan lääkejätteinä hävitettäväksi.